Alle verschillende groepsgesprek technieken

We gebruiken eigenlijk dagelijks gesprekstechnieken. We staan er niet vaak bij stil hoe we ze gebruiken. De communicatie gebeurt vaak intuïtief of doordat je eerder gesprekstechnieken jezelf meester hebt gemaakt. Wanneer je gesprekstechnieken bewust inzet kun je echter nog meer uit een gesprek halen. Het loont zich dus om hier meer over te leren. We bespreken graag een aantal verschillende groepsgesprek technieken met je. Op die manier kun je gemakkelijker communiceren.

15.000 woorden per dag

Op een gemiddelde dag komen er meer dan 15.000 woorden uit onze mond. Het is verschillend per persoon en zijn karakter. Een eenling zal minder praten en woorden uitspreken dan een persoon welke in de winkel kleren verkoopt. De laatste groep kan wel tot 50.000 woorden per dag uit haar mond laten komen. Helemaal wanneer het een praatgrage persoon is. Het is natuurlijk belangrijk om een gulden middenweg te vinden om zo effectief mogelijk te communiceren met de wereld.

Het meeste uit je gesprekstechnieken halen door te luisteren

Luisteren is een belangrijk onderdeel om een goed gesprek te voeren. Het is niet alleen zenden, maar ook ontvangen. Eigenlijk is het ontvangen nog belangrijker dan het zenden. Het is belangrijk om te weten of alles goed overkomt bij de andere persoon. Het is ook belangrijk om de volle aandacht te geven en te krijgen. Het is op die manier mogelijk om duidelijk te communiceren. Wanneer je de neiging hebt om de ander steeds te onderbreken dan is het eigenlijk een teken, dat je niet goed luistert. Het lijkt erop of je actief luistert, maar eigenlijk doe je dit niet. Goed luisteren doe je door maximaal informatie uit de ander te halen. Laat de ander uitpraten en stel dan een vraag of benoem een voorbeeld of anekdote.

Gesprekstechnieken en lichaamstaal

Ook de lichaamstaal hoort erbij, dat je goed communiceert. De non-verbale communicatie is vaak belangrijker dan je denkt. Het is iets wat je goed moet oefenen. Een gesloten houding is bijvoorbeeld niet interessant voor de ander om je meer te gaan vertellen. Het is belangrijk om een open houding aan te houden om de ander zo meer te laten vertellen. Vaak gebeurt de non-verbale communicatie op een onbewust niveau. Het is dus in de eerste plaats belangrijk om jezelf bewust te worden van je lichaamstaal. Onbewust zou je een verkeerde boodschap kunnen sturen, waardoor het gesprek maar niet op gang komt. Natuurlijk vervelend.

Gesprekstechniek: De manier waarop je het zegt

Soms is het niet belangrijk wat je zegt, maar wel hoe je het zegt. Wanneer je de intonatie verlegd dan kan een boodschap anders overkomen dan je zou willen. Het is belangrijk om hierop te letten. Het kan soms vervelend uitpakken als dit net misgaat. Ook de toon van de stem is belangrijk. Een hoge toon of lage toon kan de boodschap ook op een andere manier over laten komen.

Gesprekstechnieken en de juiste vraag

Wanneer je aan het praten bent is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. Het klinkt heel eenvoudig, maar is eigenlijk best wel moeilijk. Het is vaak moeilijk om een vraag zonder waardeoordeel te stellen. Het is goed om een neutrale vraag te stellen. Vraag wat een ander van iets vindt. Het is belangrijk om de ander zijn antwoord te laten geven. Stel geen dubbele vragen. Het is vaak verwarrend en zorgt niet voor een goed antwoord.

Gesprekstechnieken en de leiding van het gesprek

Het is belangrijk om de leiding van het gesprek te hebben. Zorg dat er structuur is in het gesprek en weet waar je naartoe gaat. Het is belangrijk om te zorgen voor een duidelijke structuur in het gesprek. Het zorgt voor een fijn verloop van het gesprek.